Anasayfaya Dön

General Information

Basın ve  Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basının günlük olarak (gazete-dergi ve internet bazında) izlenmesi ve haberlerin ilgili birimlere dosya halinde sunulması. Üniversitenin basınla koordinasyonunun sağlanması, basın toplantılarının düzenlenmesi ve gerektiğinde bu konuda üniversite içi çeşitli birimlere destek vererek  Üniversitenin  basın  ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca, Üniversitede düzenlenen etkinlikleri yazılı ve  görsel basına fotoğraf destekli kurumsal haber olarak servis etmektedir. Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ayrıca yazılı basında çıkan üniversite ile ilgili haberler ve etkinliklerde çekilen fotoğrafların arşivini  tutmaktadır.

Misyon

Üniversite ve yükseköğretim ile ilişkili konularda, kurum içi ve kurum dışı karşılıklı bilgi akışını ve üniversiteyi tanıtım faaliyetlerini etkin, doğru ve zamanında gerçekleştirmektir.Batman  Üniversitesinin etkinliği ve faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası bilinirliğine katkı sağlayan merkez birim olmaktır.

İlkeler
 

1 ) Doğru

2 ) Şeffaf

3 ) Hızlı

4 ) Etkili

5 ) Etik değerlere saygılı

İşlevi
 

1 ) Bilgi ve Haber Toplama

2 ) Gazete haberleri tarama/arşivleme

3 ) Olay izleme; Haber ve resim toplama/arşivleme

4 ) Bilgi ve Haber Yayma

5 ) Haber bülteni hazırlama ve dağıtma (resim dahil) arşivleme

6 ) Gazete/dergi çıkarma

7 ) Basın toplantısı düzenleme/arşivleme

8 ) Haber ve şikayetlere yanıt verme/arşivleme

9) Tanıtım fuarlarına ve etkinliklerine katılma

Görevleri
 

1 ) Kitle iletişim araçlarında yer alan, üniversite ile ilgili haberlerin takibini ve tespitini yapmak,

2 ) Kurumun görsel ve yazılı basınla olan ilişkilerini düzenlemek, kurumun etkinliklerinin, faaliyet ve hizmetlerinin basın bülteni, toplantı ve başka araçlarla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. Konuyla ilgili fotoğraf ve görüntüleri medya organlarına dağıtmak,

3 ) Kamuoyundan kuruma yansıyan şikayet ve görüşleri ilgili mercilere iletmek tespit, takip ederek kamuoyunu bilgilendirmek,

4 ) Kurumun tanıtımı amacıyla çeşitli materyaller hazırlatıp dağıtılmasını sağlamak,

5 ) Üniversite ile ilgili haberlerin web sayfasında yayınlanmasını sağlamak,

6 ) Rektörlük Makamının talimatları doğrultusunda brifing ve basın toplantıları düzenlemek bu amaçla gerekli organizasyonu sağlamak,

7 ) Kurum ve kuruluşların Üniversite ile ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak İdari İşlerle ilgili görev, yetki ve sorumlulukları

8 ) Birimin yazışmalarını takip etmek ve yapmak ve büro hizmetleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,

9 ) Basın yayın organlarına ve mensuplarına ait isim ve adres listelerini düzenlemek değişiklikleri takip etmek,

10 ) Basın yayın organlarında yer alan kurumla ilgili haberlerle ilgili kupür, resim, slayt, kaset ve elektronik her türlü veriyi temin ederek niteliklerine göre sınıflandırmak ve arşivlemek,

11 ) Üniversitenin hizmet ve faaliyetlerini video ve fotoğraflarla tespit etmek, kullanım amaçlarına göre tasnif ve arşivlemek,

12 ) Birimin çalışmalarını düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, Rektörlüğün onayına sunmak,

13 ) Rektörlük Makamı tarafından onaylanan yıllık çalışma programının uygulanmasına yönelik tedbirleri almak,

14 ) Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek

 

KADRO

Ümmiyet DURSUN

Görevi                   : Web ve Fotoğraf sorumlusu

Ünvanı                   : Bilgisayar İşletmeni

E-Posta                 :  basin@batman.edu.tr

Telefon                  : 0 488 217 35 00-3523

 

Tarkan DEMİR

Görevi                   : Haber/Görüntü Sorumlusu

E-Posta                : basin@batman.edu.tr

Telefon                 : 0 488 217 35 00-3523